Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne - Rok szkolny 2018/2019
Nazwisko i imię nauczyciela Nazwa Rodzaj Ilość godzin Dzień Godzina Sala
Boruch Halina Fakultet z chemii fakultet dla maturzystów 1 środa 14.20 - 15.05 400
Chrapczyńska Marta Konsultacje dla maturzystów fakultet dla maturzystów 1 poniedziałek 6.45 - 7.30 228
Chrapczyńska Marta Fakultet dla gimnazjalistów fakultet dla gimnazjalistów 1 czwartek 6.45 - 7.30 228
Fijał Joanna Kółko rowerowe zajęcia sportowe 1 sobota 9.00 - 13.00 n/d
Gacek Monika Piłka siatkowa dz i chł. zajęcia sportowe 1 środa 15.15 - 16.15 s.gim.
Głąb Renata Fakultet z języka polskiego fakultet dla maturzystów 1 poniedziałek 7.00 - 7.45 33
Głąb Renata Fakultet z języka polskiego fakultet dla maturzystów 1 wtorek 06.45. - 07.30  33
Goska Ewa Fakultet z geografii fakultet dla maturzystów 1 wtorek 13:30 do 14:15 313
Grzywacz Róża Fakultety 3Lc poziom zaawansowany fakultet dla maturzystów 1 środa 14.20 do 15.05 337
Grzywacz Róża, Sitek Marta Kółko teatralne artystyczne 2 piatek 14.30 -16.30 Oratorium
Homa Michał Fakultet przygotowujący do egzaminu zewnętrznego A.13 kółko rozwijające 1 wtorek 14.20-15.10 231
Jarnot Renata Fakultet z historii dla maturzystów fakultet dla maturzystów 1 czwartek 06:45 - 07:30 132
Korczyk Marta Fakultet z matematyki dla klasy 3La p. podstawowy fakultet dla maturzystów 1 środa 12:35 - 13:20 246
Korczyk Marta Fakultet z matematyki dla klasy 3Lc p. rozszerzony fakultet dla maturzystów 1 czwartek 13.20 - 14.15 246
Kozik Krzysztof Fakultet z matematyki dla kl. 3Lb fakultet dla maturzystów 1 czwartek 8.00 - 8.45 28
Krawczyk Agnieszka Fakultet z języka angielskiego fakultet dla maturzystów 1 piatek 13.30-14.15 307
Maroszek Joanna Fakultet fakultet dla maturzystów 1 piatek 6.45-7.00 307
Mirecka Małgorzata Fakultet maturalny fakultet dla maturzystów 1 poniedziałek 14.25 - 15.10 247
Mirecka Małgorzata Fakultet maturalny fakultet dla maturzystów 1 wtorek 13.30 - 14.15 247
Mirecka Małgorzata Fakultet maturalny fakultet dla maturzystów 1 środa 13.30 - 14.15 247
Nowotarska Nowotarska Konsultacje dla maturzystów fakultet dla maturzystów 2 środa, piatek środa 6.55- 7.45, piątek13.30-14.15 34
Okarmus Jolanta Kurs AutoCAD kółko rozwijające 2 wtorek 13.30-15.00 122
Okarmus Jolanta Kurs ECDL kółko rozwijające 1 poniedziałek 15.00-15.45 122
Orłoś Agata Koło fizyczne dla uczniów klasy 1le kółko rozwijające 1 wtorek 12.35 - 13.20 30
Orłoś Agata Zajęcia fakultatywne z fizyki dla uczniów klas trzecich gimnazjum fakultet dla gimnazjalistów 1 piatek 12.35 - 13.20 30
Orłoś Agata Zajęcia fakultatywne dla gimnazjalistów klas trzecich fakultet dla gimnazjalistów 1 piatek 12.35 - 13.20 30
Orłoś Agata  Zajęcia fakultatywne dla gimnazjalistów klas trzecich fakultet dla gimnazjalistów 1 piatek 13.30 - 14.15 30
Pająk Paweł Zadania konkursowe kółko rozwijające 1 środa 13.30-14.30 44
Piotrowska Monika Fakultet z historii przed egzaminem gimnazjalnym fakultet dla gimnazjalistów 1 czwartek 14:15-15:10 324
Rybak Magdalena Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas 2 technikum. kółko wyrównawcze 1 poniedziałek 6:45 - 7:30 44
Sitek Marta Fakultet z języka angielskiego - Poz.roz. fakultet dla maturzystów 1 piatek 6.45 - 7.30 224
Skawicki Przemysław Fakultet z języka polskiego fakultet dla maturzystów 1 piatek 12.35 - 13.20(gr.1), 13.30 - 14.15(gr.2) 242
Stężowska Katarzyna Fakultet z języka polskiego dla klasy 3Lc fakultet dla maturzystów 1 czwartek 6.50-7.35 29
Sygułą Ewa Niemiecki z przyjemnością! kółko rozwijające 2 poniedziałek 16-17 30 305
Szczyrbowska Sylwia Fakultet rozszerzony z języka angielskiego fakultet dla maturzystów 1 wtorek 6:45-7:30 303
Śleziak Łukasz Międzyszkolna Powiatowa Liga Strzelecka kółko rozwijające 3 wtorek 14:30 - 17:00 LOK Oświęcim
Urbińska-Zając Agata fakultet z geografii dla klas maturalnych fakultet dla maturzystów 2 czwartek, piatek 14:15-15:00 230