Struktura, kształcenie, zawody

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2016/2017 oraz struktura zespoły

w nawiasach podano przedmioty rozszerzone 

 

Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące

klasa humanistyczna (język polski, historia, język angielski)

klasa biologiczno-chemiczna (biologia, chemia, język angielski)

klasa matematyczno-informatyczna (matematyka, informatyka, geografia)

 

Salezjańskie Publiczne Technikum

technik technologii drewna (matematyka, geografia)

technik pojazdów samochodowych (matematyka, geografia)

technik mechanik – obróbka skrawaniem (matematyka, geografia)

 

Salezjańska Publiczna Szkoła Branżowa I Stopnia 

stolarz

mechanik pojazdów samochodowych

operator obrabiarek skrawających

 

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego

 

Salezjańskie Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

 

 

 

Szkoła prowadzi internat dla chłopców

oraz własne warsztaty szkolne.