O projekcie

Unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży

i sportu 2014-2020.

 

 

Od czerwca 2015r. w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego prowadzony jest międzynarodowy projekt „JUMP INTO PRACTICE”.

ZOBACZ PREZENTACJĘ Z REALIZACJI PROJEKTU >>>TUTAJ<<<

 

Jest  to projekt mobilności międzynarodowej uczniów i nauczycieli szkół zawodowych, który będzie realizowany do 1.06.2017, we współpracy ze szkołami w Hiszpanii i Włoszech.

 

W ramach projektu 42 uczniów Salezjańskiego Publicznego Technikum kształcących się

w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik – obróbka skrawaniem, technik technologii drewna oraz Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i stolarz odbędzie staże zawodowe w przedsiębiorstwach we Włoszech i Hiszpanii zatrudniających pracowników o takim właśnie wykształceniu.

 

Ponadto, minimum 20 nauczycieli i pracowników zarządzających Zespołem Szkół, odbędzie 4 dniowe szkolenia u zagranicznych partnerów z sektora edukacji zawodowej.

 

Celem projektu jest przede wszystkim wsparcie 42 uczniów Salezjańskiego Publicznego Technikum i Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w nabywaniu kompetencji, poszerzeniu ich możliwości rozwoju osobistego oraz zwiększenia szansy na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy. Udział uczniów w miesięcznych stażach we Włoszech i Hiszpanii oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników szkoły ma na celu podniesienia jakości nauczania, prowadzenia szkoleń i pracy z młodzieżą.

 

Dzięki udziałowi w projekcie, jego uczestnicy będą mieli większą wiedzę na temat życia

i pracy we Włoszech i Hiszpanii, lepiej poznają kulturę tych krajów a także będą mieli możliwości tworzenia sieci własnych kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa

i tożsamości.

 

Podejmowane działania na rzecz mobilności zwiększą atrakcyjność i międzynarodowy  wymiar Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, aby w kolejnych latach szkoły mogły oferować działania i programy, które lepiej odpowiadają potrzebom osób

w Europie.

 

Aby zapewnić uczniom jeszcze lepszą uznawalność kompetencji zdobytych podczas okresu nauki w Zespole Szkół, po zakończeniu zagranicznego stażu, otrzymają oni certyfikaty Europass Mobility.

 

Plan wyjazdów, czyli tzw. mobilności znajduje się w zakładce: Ogłoszenia

 

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europej­skiej Erasmus+

Zmienia życie. Otwiera umysły.

 

 


 

W październiku pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, w tym p. Maria Miśkiewicz, p. Artur Pelo jako przedstawiciele Dyrekcji,

p. Radosław Piela - kierownik warsztatów, p. Stefania Wybraniec - główna księgowa oraz panie Marzena Jurecka, Justyna Dąbrowa-Pawlica i Ewelina Matyjasik – Lewandowska pracujące w biurze projektów, korzystając z możliwości jakie daje program Erasmus+, odwiedzili Instytut Kształcenia Zawodowego C.E.S. Salesianos Padre Aramburu w Burgos,

w Hiszpanii.

 

C.E.S. Salesianos Padre Aramburu to centrum edukacyjne z 15 letnim doświadczeniem w edukacji młodzieży i dorosłych w branży samochodowej, elektronicznej, elektrycznej oraz mechanicznej. Instytut w chwili obecnej kształci około 600 osób, zatrudniając przy tym 48 osób personelu.

 

Burgos jest położone w jednym z najlepiej uprzemysłowionych regionów w Hiszpanii, a salezjański Instytut Kształcenia Zawodowego cieszy się wśród pracodawców bardzo wysoką popularnością, szczyci się wysoką renomą, wysokim poziomem kształcenia i doskonałymi metodami przygotowania uczniów do podjęcia pracy w regionie. Imponującym sukcesem tej szkoły jest 100% zatrudnialność absolwentów uczących się w zawodzie odpowiadającym polskiemu technikowi pojazdów samochodowych w lokalnych firmach.

 

Szkoły i ośrodki salezjańskie są prowadzone w blisko 60 krajach świata, 23 krajach Europy i 30 miejscowościach w Polsce. W Europie działają 253 salezjańskie centra edukacyjne, w których uczy się ok. 141 000 uczniów i studentów oraz 153 centra edukacji zawodowej, w których uczy się pond 40 tys. uczniów i kursantów.

 

W zmieniającej się Europie, są wyzwania, które pozostają niezmienne. Dla wszystkich Salezjanów i świeckich na świecie, którzy pracują na polu kształcenia zawodowego bardzo ważna jest realizacja jednej misji, tych samych założeń wychowawczych i wysoki poziom kształcenia prowadzonego we współpracy z przedsiębiorstwami, w których absolwenci będą starać się o pracę.

 

Dla jednych uczniów i ich rodziców istotne będzie to, na co zwrócił uwagę papież Franciszek mówiąc o Salezjanach: “Wy, Salezjanie, macie to samo wyzwanie, co miał Ksiądz Bosko. Zająć się tymi chłopcami i dziewczętami. A Ksiądz Bosko co czynił? [...] nie mówił

o wielkich rzeczach, nie, zakładał małe szkoły, aby uczyć zawodu. […] Chodzi o to, by

w ciągu sześciu miesięcy nauczyć się pracy elektryka czy hydraulika, bo zawsze będzie się psuć kran. Wychowanie, ale na miarę kryzysu […]. Dajmy im coś, co będzie źródłem pracy, także małych prac – takich co dzisiaj są, a jutro może nie być. To taka edukacja kryzysowa. Myślę, że współcześni młodzi tego potrzebują. W niedługim czasie praktyczny zawód,

a potem się zobaczy. Salezjańska kreatywność niech weźmie w ręce to wezwanie”.

 

Dla innych uczniów ważniejsze będzie kształcenie w wysoko specjalistycznych zawodach takich jak programista, grafik czy mechatronik. W wielu krajach Europy Salezjanie prowadzą wysoko zaawansowane technologicznie kursy zawodowe, organizują uczniom staże u pracodawców, a nawet prowadzą własne uniwersytety.

 

Aby lepiej poznać zakres działalności i charakter pracy salezjańskich szkół zawodowych w Europie, pracownicy, tym razem nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego odwiedzą wkrótce centra kształcenia zawodowego w Hiszpanii

i we Włoszech. Zdobyta wiedza i doświadczenia pomogą im nie tylko w dotychczasowej pracy ale i w budowaniu nowej oferty szkoły, która od maja przyszłego roku obejmie praktyki zawodowe za granicą. Najlepsi uczniowie kształcący się w zawodzie stolarza, technika technologii drewna, mechanika pojazdów samochodowych, technika pojazdów samochodowych, operatora obrabiarek skrawających i technika mechanika – operatora obrabiarek skrawających będą mogli odbyć praktykę we Włoszech w Turynie albo

w Hiszpanii w miejscowościach Cartagena lub Burgos.

 

Praktyki będą organizowane i finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.

Projekt zatytułowany jest „JUMP INTO PRACTICE”, czyli „Skok w praktykę”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://salezjanie.edu.pl.