Informacja

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 

Więcej praktyki – lepsze szanse”

 

Celem projektu jest wsparcie 52 uczniów Salezjańskiego Publicznego Technikum
i Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w nabywaniu umiejętności zawodowych
i zwiększeniu szansy na zatrudnienie poprzez
udział
w stażach we Włoszech i Hiszpanii
w okresie do IX.2019r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 614 550,47 PLN

 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.”