Harmonogram

Harmonogram wyjazdów

Wyjazd kadry_06.10.2015-10.10.2015_Hiszpania_Burgos

Wyjazd kadry_ branża stolarska_18.01.2016-23.01.2016_Włochy_Turyn

Wyjazd kadry_branża mechaniczna_19.01.2016-23.01.2016_Hiszpania_Burgos

Wyjazd kadry_branża mechaniczna_29.01.2017-03.02.2017_Hiszpania_Cartagena

 

Wyjazd uczniów_30.04.2016-31.05.2016_Hiszpania_Burgos

(klasa II TPS i klasa II TMOS. Program praktyk obowiązkowych)

 

Wyjazd uczniów_30.04.2016-31.05.2016_Włochy_Turyn

(klasa II TD. Program praktyk obowiązkowych)

Wyjazd uczniów_14.06.2016-15.07.2016_Włochy_Turyn

(klasy I-III ZSZ stolarz, OOS, klasa I-IV TTD, TMOS. Program staży dodatkowych ogólny mechaniczny)

 

Wyjazd uczniów_14.06.2016-15.07.2016_Hiszpania_Cartagena

(klasy I-III MPS, I-IV TMPS. Program staży dodatkowych ogólny mechaniczny samochodowy)

 

Wyjazd uczniów_16.04.2017-17.05.2017_Hiszpania_Cartagena

(klasy II TPS Program praktyk obowiązkowych TPS, klasy II TMOS Program praktyk obowiązkowych TMOS)

 

Wyjazd uczniów_16.04.2017-17.05.2017_Włochy_Turyn

(klasa II TD. Program praktyk obowiązkowych)

 

 

Terminy wyjazdów mogą ulec zmianie.

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji są udzielanie w biurze projektów.