Dyrekcja

Dyrektor szkoły
ks. mgr Mirosław Gajda

Z-cy dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Maria Miśkiewicz
mgr inż. Artur Pelo

Dyrektor ds. finansowych
ks. mgr Bogusław Zawada

Kierownicy warsztatów szkolnych
mgr inż. Radosław Piela
mgr inż. Szymon Matyja

Dyżury Wicedyrektorów

Dzień tygodnia 7.30 – 12.30 11.30 – 16.00
Poniedziałek Maria Miśkiewicz Artur Pelo
Wtorek Artur Pelo Maria Miśkiewicz
Środa Maria Miśkiewicz Artur Pelo
Czwartek Maria Miśkiewicz Artur Pelo
Piątek Artur Pelo Maria Miśkiewicz